CRM “Customer Relationship Management” (Müşteri İlişkileri Yönetimi)
1Ci Software
SAP BUSINESS ONE
Metix Bilişim