Yazılım, Dijital Oyun, Mobil Uygulama ve Dijital Aracılık Platformu ihracatçı şirketlere Ticaret Bakanlığı tarafından Bilişim teşvikleri devlet desteği verilmektedir.

Bilişim Sektörü Devlet Desteklerinden yararlanacak olan bütün şirketlerin;

  • Karar kapsamında yer alan bilişim ve alt sektörlerinde faaliyet göstermeleri ve ilk başvurudan önce ve her takvim yılında önce ibraz edilmesi gereken bilgi ve belgeleri Hizmet İhracatçıları Birliği’ne iletmeleri gerekmektedir.
  • Bilişim sektörü Devlet Destekleri başvuruları kep ile yapılması ve belgelerin elektronik imzalı olması gerekmektedir.
  • Ödemelerin bankacılık kanalı ile gerçekleştirilmesi gerekmektedir.
  • Destek başvurularında harcama öncesi ön ödeme yapılmamaktadır.
  • İşbirliği kuruluşlarının gerçekleştirdiği tüm faaliyetlerde, katılımcı firmaların tamamının DYS’ye (Destek Yönetim Sistemi) kayıt olmaları zorunludur.
  • Destek ödeme başvuruları destek bazında belirtilen başvuru belgeleri ile birlikte en eski ödeme belgesi/faaliyet tarihinden itibaren en geç 6 (altı) ay içinde kep üzerinden HİB’e (Hizmet İhracatçıları Birliği) yapılır.
Bilişim Sektörü

1.Yurt Dışı Marka/Patent Tescil – Koruma Desteği

Şirketlerin yurt içi tescil belgesine sahip oldukları ürün, hizmet, marka, patent, fikri mülkiyet haklarının yurt dışında tescili, akreditasyonu, yenilenmesi ve korunmasına yönelik giderleri desteklenmektedir.

Destek Üst Sınırı: Yıllık 600.000 TL
Destek Oranı: %50
Destek Süresi: 5 YIL

2.Rapor ve Veri Analizi Desteği

Şirketler ve İşbirliği kuruluşlarınca yurt dışına yönelik pazara giriş stratejileri ile eylem planlarının oluşturulabilmesi amacıyla satın alınan, yaptırılan raporlara ilişkin giderler desteklenmektedir.

Destek Üst Sınırı: Yıllık 600.000 TL
Destek Oranı: %60
Destek Süresi: 5 YIL

3.Belgelendirme Desteği

Şirketlerin Bakanlıkça  desteklenen belge, sertifika, akreditasyonlar listesinde (ek-belgelendirme) yer alan belge, sertifika, akreditasyonlara ilişkin giderler desteklenir.

Destek Üst Sınırı: Yıllık 600.000 TL
Destek Oranı: %60
Destek Süresi: 5 YIL

4.Yurt Dışı Arama Desteği

Şirketlerin yazılım, mobil uygulama, dijital oyun, dijital aracılık platformlarında geliştirme, kod inceleme ve test çalışmalarında yurt dışında yerleşik kişilerden yararlanmak üzere desteklenen arama siteleri listesinde yer alan platformlar üzerinden gerçekleştireceği anılan çalışmaların yaptırılmasına yönelik giderler desteklenir.

Destek Üst Sınırı: Yıllık 300.000 TL
Destek Oranı: %60
Destek Süresi: 5 YIL

5.E-Ticaret Site ve Platformlara Bireysel Üyelik Desteği

Şirket ve İş birliği kuruluşlarının desteklenen e-ticaret site ve platformlar – uluslararası kuruluşlar listesinde (ek-üyelik) yer alan site ve platformlara üyelik giderleri desteklenmektedir.

Destek Üst Sınırı: Yıllık 48.000 TL
Destek Oranı: %60
Destek Süresi: 5 YIL

6.Geliştirme Desteği

Şirketler tarafından yabancı dilde yazılım, mobil uygulama, dijital oyun geliştirilmesi süreçlerinde çalıştırılmak üzere istihdam edilen  personelin aylık brüt ücretleri desteklenmektedir.

Destek Üst Sınırı: Yıllık 300.000 TL
Destek Oranı: %50
Destek Süresi: 5 YIL

7.Kiralama Yazılım Desteği

Şirketlerin yabancı dilde yazılım, dijital oyun, mobil uygulama, aracılık platformu geliştirilmelerine yönelik olarak kiralama ve kullanım giderleri desteklenmektedir.

Destek Üst Sınırı: Yıllık 600.000 TL
Destek Oranı: %60
Destek Süresi: 5 YIL

8.Pazara Giriş Desteği

Şirketlerin yazılım, dijital oyun, mobil uygulama, dijital aracılık ve hizmet platformunun yurt dışında pazarlanmasına yönelik belirtilen giderleri desteklenir.

Destek Üst Sınırı: Yıllık 2.400.000 TL
Destek Oranı: %50
Destek Süresi: 5 YIL

9.Reklam, Tanıtım Pazarlama Desteği

Şirketlerin, geliştirdikleri yazılım, dijital oyun, mobil uygulama, dijital aracılık ve hizmet platformunun yurt dışına yönelik tanıtım ve pazarlama faaliyetlerine ilişkin yer alan giderler desteklenir.

Destek Üst Sınırı: Yıllık 4.800.000 TL
Destek Oranı: %60
Destek Süresi: 5 YIL

10.Ürün Yerleştirme Desteği

Şirket ve işbirliği kuruluşlarının hizmet ürünlerinin tanıtılmasına yönelik olarak yurt dışında gösterimi yapılan sinema filmi, belgesel, dizi, animasyon filmi ve program formatı ile dijital oyunlarda yer alacak hizmet ürünü yerleştirmelerine yönelik giderleri desteklenir.

Destek Üst Sınırı: Yıllık 1.200.000 TL
Destek Oranı: %60
Destek Süresi: 5 YIL

11.Platform Komisyon Desteği

Şirketler tarafından yazılım, mobil uygulama, dijital oyun, dijital aracılık ve hizmet platformunun yurt dışı satış ve dağıtımına yönelik olarak uygulama, oyun platformlarınca tahsil edilen komisyon bedelleri desteklenir.

Destek Üst Sınırı: Yıllık 1.200.000 TL
Destek Oranı: %50
Destek Süresi: 5 YIL

12.Acente Komisyon Desteği

Şirketler tarafından yurt dışı satış ve dağıtıma yönelik olarak acentelere yapılan komisyon ödemeleri desteklenir.

Destek Üst Sınırı: Yıllık 1.200.000 TL
Destek Oranı: %50

13.Yurt Dışı Etkinlik Bireysel Katılım – Milli Katılım Desteği

Şirket ve İşbirliği kuruluşlarının, desteklenen yurt dışı bireysel etkinlikler listesinde yer alan etkinliklere ilişkin bireysel katılım giderleri desteklenir.

Destek Üst Sınırı: 300.000 TL
Destek Oranı: %60
Destek Süresi: 5 YIL

14.Yurt İçi Etkinlik Bireysel Katılım Desteği

Şirket ve işbirliği kuruluşlarının, desteklenen yurt içi bireysel etkinlikler listesinde yer alan etkinliklere ilişkin bireysel standlı katılım giderleri desteklenir.

Destek Üst Sınırı: 180.000 TL
Destek Oranı: %60
Destek Süresi: 5 YIL

15.Yurt Dışı Birim Desteği

Şirketlerin veya iş birliği kuruluşların yurt dışındaki mağaza, ofis, paylaşımlı ofis, showroom ve Bakanlıkça uygun görülen diğer birimlerin açılmasına ve işletilmesine yönelik giderleri desteklenir.

Destek Üst Sınırı: Yıllık 1.440.000 TL
Destek Oranı: %60
Destek Süresi: 5 YIL